Ramowy rozkład dnia - gr. II "Motylki"

Motylki

I.CZĘŚĆ DNIA

Ranek witamy od godziny 8:00 Zabawa swobodna, nawiązywanie kontaktów, uczenie się sposobu odnoszenia się do kolegów,  zabawy            w kącikach zainteresowań. Prowadzenie obserwacji, działania wspomagające rozwój indywidualizacja pracy z dziećmi. Ćwiczenia poranne rozwijające sprawność ruchową.

 

II.  CZĘŚĆ DNIA

O godzinie 8.40 do 9.10 Śniadanie

O godzinie 9:10-9:40 zajęcia wg programu i PODSTAWY PROGRAMOWEJ

/Zajęcia plastyczno – techniczne, twórcze, teatralne, muzyczne, zabawy z ruchem/

 

III. CZĘŚĆ DNIA

Od godziny 9:40 do 10:30

Dziecko dokonuje swobodnego wyboru aktywności, realizuje swoje zainteresowania, uczestniczy w zabawach indywidualnych i zespołowych.

Uczy się podczas zabawy z rówieśnikami akceptować i szanować sposób myślenia i wybory innych.

 

IV CZĘŚĆ DNIA

Od godziny 10:30 do 11:30

Dziecko zaspokaja potrzebę ruchu i relaksu na świeżym powietrzu /spacery, wycieczki, zabawy sportowe z użyciem sprzętu w ogrodzie przedszkolnym, gry

i zabawy bieżne organizowane przez  nauczyciela lub w małych zespołach

Prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze.

O godzinie 11.30 – 12.00 - Obiad

 

V. CZĘŚĆ  DNIA

Od godziny 12:00 do 14:00 – odpoczynek / relaksacja przy muzyce

Od godziny 14:30 do 15:00 - podwieczorek

Od godziny 15:00 Swobodna twórcza aktywność dzieci. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Czynności porządkowe w innej grupie.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (Założenia wych-dyd LISTOPAD.doc)Założenia wych-dyd LISTOPAD.docGR II97 Kb