Nasze przedszkole
 • PDF

Budynek Przedszkola usytuowany jest między dwoma osiedlami miasta i umożliwia dogodne korzystanie z jego usług. Dzieci zgrupowane są w siedmiu oddziałach. Każdy oddział liczy 25 dzieci. Kwalifikowana kadra z wyższym wykształceniem przygotowana jest merytorycznie do pracy z dziećmi. Przedszkole czynne jest w godzinach: 6:30 - 16:30. Sale są jasne, ciepłe i przestronne, przy każdej z nich jest łazienka. W przedszkolu organizowane są dla wszystkich dzieci:  zajęcia ruchowo – rytmiczne, logopedyczne i zajęcia językowe (język angielski). Z jadalni przedszkola można wyjść prosto do ogrodu, z drugiej strony znajduje się STREFA CISZY i PATIO do odpoczynku. Ogród zagospodarowany jest zielenią.

W roku 2018/2019 budynek został całkowicie odnowiony w ramach rewitalizacji :

Projekt „Rozbudowa, modernizacja przedszkola nr 3 i utworzenie oddziału żłobka" jest realizowany przez Gminę Dobczyce w ramach: Oś priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020.

Koszty całkowite projektu: 5 679 833,52zł
Przyznane dofinansowanie: 4 246 037,59 zł
Wkład własny gminy: 1 433 795 zł

W ogrodzie przedszkolnym rośnie "DAB PRZYJAŹNI" zasadzony przez naszych przyjaciół z niemieckiego VERSMOLD. Z lewej strony budynku mieści się ŻŁOBEK GMINNY - dla dzieci do lat 3.

 

Nowe przedszkole

 

Podział kosztów opłat za pobyt dziecka w przedszkolu

 • rzeczowe
 • żywieniowe

 

Nowe przedszkole

 

 

Nowe przedszkole

 

 

Koszty żywienia

 • Wysokość opłat za koszty rzeczowe ustala Rada Gminy i Miasta Dobczyce. Koszty żywienia uzależnione są od cen rynkowych i ustalane są w porozumieniu z rodzicami.
 • Kuchnia przejęta w ajencję przez gotującą w przedszkolu do tej pory kucharkę z długoletnim stażem.
 • Żywienie ekologiczne - gromadzenie mrożonek - warzyw i owoców.
 • Własne wyroby i wypieki.
Nowe przedszkole

Dzień w przedszkolu

Każdy dzień jest przystosowany do potrzeb każdej grupy. Grupa pracuje wg zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną RAMOWEGO ROZKŁADU DNIA, który zapisany jest na podstronie grupy.

 

Stałe elementy dnia

 1. RANEK
  • schodzenie się dzieci
  • śniadanie
 2. ZAJĘCIA PROGRAMOWE
  • zajęcia umysłowe – kultura języka
  • dziecięca matematyka
  • poznawanie przyrody
  • zajęcia ruchowe
  • zajęcia muzyczne
  • zajęcia plastyczne
  • logopedia oraz zabawy wg wyboru dzieci
 3. ZABAWY SWOBODNE
 4. SPACERY I WYCIECZKI - długi pobyt na świeżym powietrzu
 5. OBIAD
 6. ODPOCZYNEK PO OBIEDZIE - leżakowanie - relaksacja/pobyt na świeżym powietrzu
 7. PODWIECZOREK
 8. ZABAWY RUCHOWE I GRY DYDAKTYCZNE
 9. ZABAWY CZYTELNICZE
 10. ZAJĘCIA DODATKOWE

 

Nowe przedszkole

 

Zajęcia dodatkowe

Przedszkole oferuje nieodpłatne zajęcia dodatkowe :

 • rytmika
 • logopedia
 • język angielski

Deklaracja dostępności Strony internetowej Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach

Przedszkole Samorządowe nr 3 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-03-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niepoprawny kontrast w elementach nawigacyjnych witryny.
 • Elementy multimedialne nie posiadają napisów dla niesłyszących.
 • Brak ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce.
 • Nie wszystkie zdjęcia umieszczone na stronie zawierają opis alternatywny.
 • Linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o formacie i rozmiarze dokumentu.
 • Witryna nie ma zdefiniowanych jednoliterowych skrótów klawiszowych.
 • Dokumenty dostępne do pobrania w większości nie są dostępne cyfrowo.
 • Brak widocznego fokusu podczas korzystania ze strony przy pomocy klawiatury.

Wyłączenia

 • Zamieszczone na stronie artykuły, zdjęcia i załączniki nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Przedszkola.
 • Materiały multimedialne nie zawierają napisów dla niesłyszących, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Bartnik.
 • E-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Telefon: 122711454

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach
 • Adres: Ul. Szkolna 27
  32-410 Dobczyce
 • E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Telefon: 122711454

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przy budynku Przedszkola Samorządowego nr 3 wyznaczono dwa wejścia od strony ulicy Szkolnej 27. Wejście jest dostosowane jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych swoją niską infrastrukturą. Klienci obsługiwani są w Sekretariacie Przedszkola, usytuowanym tuż przy wejściu na parterze, po lewej stronie.  Pracownicy przedszkola są przeszkoleni w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.  Jest możliwość swobodnego poruszania się na wózkach, posadzka jest antypoślizgowa. Sekretariat posiada wszystkie formularze wniosków niezbędnych do załatwienia spraw w Przedszkolu. W sekretariacie brakuje informacji w alfabecie Braille’a oraz pętli indukcyjnej. Budynek składa się z dwóch pięter, nie ma windy. Klatki schodowe spełniają wymagania do montażu pochylni bądź schodołazów. Schody posiadają kontrastowe oznaczenia krawędzi. Nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych. W całym budynku posadzka jest antypoślizgowa. Oświetlenie w całym budynku nie powoduje olśnienia oraz zbyt kontrastowych cieni. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Nie ma informacji w alfabecie Braille’a lub tyflografice.

Kontakt

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3

W DOBCZYCACH
ul. Szkolna 27
32-410 Dobczyce
woj. małopolskie

tel. (12) 27-11-454
e-mail: psd3@poczta.onet.pl
http://ps3.dobczyce.pl

 

ŻŁOBEK GMINNY W DOBCZYCACH

ul. Szkolna 27
32-410 Dobczyce
woj. małopolskie

tel. (12) 27-11-454

e-mail: zgd@poczta.onet.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek:

6:30 - 16:30

Wtorek:

6:30 - 16:30

Środa:

6:30 - 16:30

Czwartek:

6:30 - 16:30

Piątek:

6:30 - 16:30

Dokumenty do pobrania

Galeria zdjęć