Informacja dla Rodziców

RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 W DOBCZYCACH

Drodzy Państwo!

Pragniemy poinformować, że Rada Rodziców po konsultacji z Dyrektorem Przedszkola i Rodzicami obecnymi na zebraniu trójek grupowych w dniu 22.09.2021r.  uchwaliła wysokość składki w wysokości 80 zł. na cały rok. (w tym Paczka Mikołajowa dla każdego dziecka w kwocie 40 zł.)

Za drugie dziecko uczęszczające do przedszkola wpłata wynosi 70zł..

Prosimy o wpłacenie kwoty 80 zł.  na Radę Rodziców na wskazane konto w nieprzekraczalnym terminie do 10.10.2021r.

Nr konta do wpłat: 18 86020000 0000 0304 1820 0001, w tytule przelewu proszę wpisać: Imię i nazwisko dziecka.

W imieniu Rady Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców

Paulina Baran

Kontakt: radaprzedszkole3@o2.pl