Przedszkolna edukacja

         PRZEDSZKOLE – kiedyś utożsamiano go z miejscem, gdzie można pobyć w czasie, gdy mama i tato jest w pracy.

Dziś podobnie - ale jednak dodatkowo upowszechniła się świadomość znaczenia przedszkola i jego dużego wpływu na rozwój i przyszłe losy młodego wychowanka.

          Od 3 roku życia dziecka psychologia nazywa go okresem przedszkolnym.

Nie zawsze łatwo zostać przedszkolakiem. Mimo podjętych wcześniej wysiłków okres adaptacji małego przedszkolaka przebiega bardzo różnie.

Dziecko w nowym środowisku jest jednym z wielu członków społeczności grupowej, w której przebywa. Musi się tam nauczyć bywać z innymi a przede wszystkim dzielić się wszystkim ze wszystkimi.

Nie jest to od razu proste – tej bariery nie da się przekroczyć bez doświadczeń.

Bywa, że proces adaptacji przedszkolnej zakłóca rytm życia rodzinnego – rodzice przeżywając stres zabierają szybko dziecko z przedszkola.                    

Często wywołuje to negatywne nastawienie do placówki.

 

Jednak kiedy pozwoli się na obcowanie z rówieśnikami i poddanie się wspólnej zabawie w grupie, okazuje się, że dziecko w mniejszym stopniu przeżywa rozstanie z rodzicami.

Warto chwilę poczekać, dostrzec w nauczycielach sprzymierzeńców.

Dzięki ich codziennym rozpoznawaniu potrzeb malucha proces adaptacji stanie się wkrótce ,,oswojonym”.

Powolne przystosowanie małego dziecka do nowych warunków zależne jest od współpracy nauczycieli z rodzicami .

Wolno rozwiną się także więzi między rówieśnikami. Dzieci zaczną brać aktywny udział w zabawach i zajęciach.

         Przedszkole wprowadza 3- latka w świat dotąd mu nieznany:

Praca w grupie odbywa się  w oparciu o zatwierdzony przez MEN program wychowania i nauczania uwzględniając rozwój umysłowy, moralno – społeczny i estetyczny.

Składają się na to różne rodzaje działalności:

Dla potrzebujących dobczyckie przedszkola zapewniają także pomoc logopedyczną.

Żeby się to jednak wszystko udało potrzebna jest ścisła współpraca przedszkola ze środowiskiem rodzinnym.

         Dlatego warto zapisać dziecko do przedszkola, przetrwać okres adaptacji i nawiązując życzliwy kontakt z wychowawcą obserwować postępy w rozwoju małego dziecka.

Świadomość naszych środowisk rodzinnych a także potrzeba zapewnienia bezpiecznego pobytu swojej pociechy wynika często z konieczności podjęcia pracy przez obojga rodziców.

Od marca rozpoczynamy rekrutację dzieci na nowy rok przedszkolny 2012/2013.

Samorząd w roku ubiegłym dostrzegając potrzeby środowiska  utworzył dodatkowe oddziały w obydwu przedszkolach.

Dzięki temu dzieci otrzymały możliwość zdobywania nowych umiejętności  w grupie społecznej, rozwijania się fizycznie i umysłowo oraz zdążania wolnymi krokami do przyszłego osiągnięcia gotowości podjęcia nauki w szkole.     

ZAPRASZAMY DO  NASZEGO  PRZEDSZKOLA

                                                          mgr MAŁGORZATA  BARTNIK