Ramowy rozkład dnia - gr. VI "Zające"

Zające

Ranek witamy od godziny 7:00

Zabawa swobodna , nawiązywanie kontaktów ,uczenie się sposobu odnoszenia się do kolegów,  zabawy  w kącikach zainteresowań. Prowadzenie obserwacji , działania wspomagające rozwój indywidualizacja pracy z dziećmi. Ćwiczenia poranne rozwijające sprawność ruchową.


II.  CZĘŚĆ DNIA

O godzinie 8.30 do 9.00 Śniadanie

O godzinie 9:00-10:30 zajęcia programowe dla całej grupy poszerzające dotychczasową wiedzę.

Zajęcia wynikające z programu wychowania przedszkolnego .

Zajęcia plastyczno – techniczne , twórcze ,teatralne, muzyczne.

Zajęcia gimnastyczne

 

III. CZĘŚĆ DNIA

Od godziny 10:30 do 11:30

Dziecko dokonuje swobodnego wyboru aktywności , realizuje swoje zainteresowania, uczestniczy w zabawach indywidualnych i zespołowych.

Uczy sie podczas zabawy z rówieśnikami akceptować i szanować sposób myślenia   i wybory innych.


IV CZĘŚĆ DNIA

Od godziny 11:30 do 12:00

Dziecko zaspokaja potrzebę ruchu i relaksu na świeżym powietrzu /spacery, wycieczki, zabawy sportowe z użyciem sprzętu w ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy bieżne organizowane przez  nauczyciela lub w małych zespołach.

Prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze.

O godzinie 12.00 – 12.30 - Obiad


V. CZĘŚĆ  DNIA

Od godziny 13:00 do 13:20 – odpoczynek /wyciszanie sie przy muzyce relaksacyjnej , słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela lub słuchanych na kasetach CD/.

Od godziny 13:20 do 14:00

Zajęcia w kącikach edukacyjnych , sytuacje edukacyjne – zajęcia ze wsparciem nauczyciela

Karty zadaniowe stanowiące podstawową dokumentacje o rozwoju dziecka

Samodzielna praca ze wsparciem nauczyciela

Działalność o charakterze plastycznym, dramowym , muzycznym, ruchowym  (W miarę możliwości na świeżym powietrzu ).

Od godziny 14:00 do 14:20 - podwieczorek

Od godziny 14:20 do 16:00- zajęcia popołudniowe.

Słuchanie bajek wybranych przez dzieci. Zajęcia w zespołach inspirowane przez nauczyciela.

Swobodna twórcza aktywność dzieci. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Czynności porządkowe.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (Założenia wych-dyd Czerwiec.docx)Założenia wych-dyd Czerwiec.docxGR VI113 Kb