Ramowy rozkład dnia - gr. IV "Słoneczka"

Słoneczka

I.   CZĘŚĆ DNIA

Ranek witamy od godziny 8:00

Zabawa swobodna , nawiązywanie kontaktów ,uczenie się sposobu odnoszenia się do kolegów,  zabawy  w kącikach zainteresowań.

Prowadzenie obserwacji , działania wspomagające rozwój , praca indywidualna  /deficyty, zdolności/

Ćwiczenie poranne rozwijające sprawność ruchową.

 

II.    CZĘŚĆ  DNIA

o godzinie     9:00 do  9:30 Śniadanie

o godzinie    9:40 do 10:40 zajęcia programowe dla całej grupy zgodnie z podstawą programową

Zajęcia wynikające z programu wychowania przedszkolnego .

Od godziny    10:40 do 11:30

Dziecko dokonuje swobodnego wyboru aktywności , realizuje swoje zainteresowania , uczestniczy w zabawach indywidualnych i zespołowych

Uczy się podczas zabawy z rówieśnikami akceptować i szanować sposób myślenia  i wybory innych.

 

III  CZĘŚĆ  DNIA

Od godziny 11:30 do 12:15

Dziecko zaspokaja potrzebę ruchu i relaksu na świeżym powietrzu /spacery, wycieczki, zabawy sportowe z użyciem sprzętu w ogrodzie przedszkolnym, gry  i zabawy bieżne organizowane przez  nauczyciela lub w małych zespołach.

 

IV  CZĘŚĆ  DNIA

Prace gospodarcze ,porządkowe i ogrodnicze

Od godziny       12:00  do 12:30 obiad

Od godziny 12.30 do 13:00 – odpoczynek

/ muzyka relaksacyjna, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela lub słuchanie CD/.

Od godziny 13:20 do 14:30

Zajęcia w kącikach edukacyjnych , sytuacje edukacyjne – zajęcia ze wsparciem nauczyciela

Karty zadaniowe stanowiące podstawową dokumentacje o rozwoju dziecka

Samodzielna praca ze wsparciem nauczyciela

Działalność o charakterze plastycznym , dramowym , muzycznym, ruchowym  / W miarę możliwości na świeżym powietrzu /.

 

V CZĘŚĆ DNIA

Od godziny 14:00 do 14:20 - podwieczorek

Od godziny 14:20 do 15:00- zajęcia popołudniowe

Słuchanie bajek wybranych przez dzieci

Zajęcia w zespołach inspirowane przez nauczyciela

Swobodna twórcza aktywność dzieci

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym

Czynności porządkowe

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (Założenia wych-dyd Czerwiec.doc)Założenia wych-dyd Czerwiec.docGR IV75 Kb