Zajęcia otwarte w Zającach.

Zajęcia otwarte w Zającach.

W czwartek (25.04.2019r.) Zające gościły w swojej sali Rodziców i inne bliskie osoby na zajęciach otwartych prowadzonych przez Panią Jadwigę Daniek-Salawę. Temat zajęć:

„ Owady..."  wprowadził wszystkich w wiosenny nastrój. Zaś Zające udowodniły, że pięknie czytają ze zrozumieniem, świetnie radzą sobie z niełatwymi matematycznymi działaniami oraz potrafią robić jeszcze wiele ciekawych i skomplikowanych rzeczy.

Dziękujemy, że byliście z nami!

J.D.S.

Zajęcia otwarte u Zajęcy  Zajęcia otwarte u Zajęcy  Zajęcia otwarte u Zajęcy  Zajęcia otwarte u Zajęcy