Zajęcia otwate dla Rodziców
  • PDF

Z Rodzicami w przedszkolu spotykamy się kolejny raz. Bawimy się i prezentujemy swoje umiejętności.  Takie zajęcia otwarte są już u nas tradycją.

 

Sorry, you have not enough rights to view this image.   Sorry, you have not enough rights to view this image.   Sorry, you have not enough rights to view this image.   Sorry, you have not enough rights to view this image.   Sorry, you have not enough rights to view this image.  Sorry, you have not enough rights to view this image.  

Wizyta Przyjaciół z Versmold.
  • PDF

Dnia 15.05.2015 w naszym Przedszkolu gościli Przyjaciele z Versmold. Delegacja wraz z Burmistrzem Miasta jak zwykle stanęła z nami pod drzewem Przyjaźni w przedszkolnym ogrodzie. Wszystkie grupy tańczyły dla Przyjaciół a najmłodsi otrzymali w prezencie drewniane klocki. Bardzo dziękujemy

 

Pod drzewem Przyjaźni : Versmold - Dobczyce   Pod drzewem Przyjaźni : Versmold - Dobczyce   Pod drzewem Przyjaźni : Versmold - Dobczyce   Pod drzewem Przyjaźni : Versmold - Dobczyce  Pod drzewem Przyjaźni : Versmold - Dobczyce  Pod drzewem Przyjaźni : Versmold - Dobczyce

KONKURS
  • PDF

               UWAGA KONKURS!
Nauczyciel Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach
mgr Jadwiga Daniek-Salawa realizująca autorski projekt:


„Biblioteka! – super sprawa. Książka – wiedza i zabawa.”
              serdecznie zaprasza do udziału w gminnym konkursie
pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce Pawła Machnickiego

                     NAPISZMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ:

                                      "Gmina Dobczyce, jakiej nie znamy"
I. CELE KONKURSU
 Kształtowanie kultury czytelniczej i wrażliwości artystycznej (literackiej, fotograficznej i plastycznej).
 Pobudzenie wyobraźni dzieci i dorosłych.
 Podjęcie próby samodzielnej twórczości literackiej, ilustratorskiej, fotograficznej oraz edytorskiej.
 Popularyzacja walorów przyrodniczych, historycznych i turystycznych naszej gminy.
 Zachęcenie do obserwowania i fotografowania otaczającej nas najbliższej okolicy.
 Kształtowanie wśród dzieci i dorosłych twórczej i aktywnej postawy.
II. UCZESTNICY
 Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym
z przedszkoli i szkół podstawowych w gminie Dobczyce oraz ich rodziców lub opiekunów.
 Opiekunem może być także nauczyciel lub inna osoba dorosła (np. babcia, starsze rodzeństwo).
III. OCENA I NAGRODY
 Każda nadesłana książka oceniana będzie pod względem:
- zgodności z tematem konkursu,
- walorów literackich,
- walorów plastycznych,
- ogólnego wyglądu końcowego dzieła.
 Oceny dokona jury powołane przez organizatora.
 Wszyscy autorzy książek otrzymają nagrody ufundowane przez Gminę
i Miasto Dobczyce oraz pamiątkowe dyplomy od organizatora konkursu.
 Podsumowanie konkursu przewidziane jest na koniec września 2015r.
IV. SPOSÓB REALIZACJI
 Książka ma być w całości dziełem jednego zespołu (dziecko przedszkolne i osoba lub osoby dorosłe).
 Książka powinna być wykonana estetycznie.
 Mogą to być następujące prace: zbiór wierszy, komiks, listy, legendy, opowiadania, forma przewodnika, albumu lub jednego utworu, itp.
 Tekst należy napisać komputerowo.
 Wysoko punktowana będzie samodzielność (np. ilustracje wykonane przez dziecko, zdjęcia) oraz dbałość o piękno języka i poprawność ortograficzną.
 Maksymalny format pracy – A-4, objętość – do 20 stron.
 Książka musi zawierać na karcie tytułowej:
- tytuł,
- imię i nazwisko autora oraz współautorów (dorosłych lub dorosłego)
- rok i miejsce wydania.
 W przypadku wykorzystania fragmentów dzieł innych twórców wymagane jest podanie ich nazwisk.
Książki należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2015 r.
na adres:
Przedszkole Samorządowe nr 3
ul. Szkolna 27
32-410 Dobczyce
Jadwiga Daniek-Salawa

Własne przedstawienie teatralne - ,,AUTOBUS PEŁEN BAJEK"
  • PDF

Dnia 29.05. o godzinie 14.30 w Regionalnym Centrum Oświatowo - Sportowym odbył się przygotowywany od lutego spektakl teatralny: ,,AUTOBUS  PEŁEN  BAJEK", który był prezentem dla MAM i TATUSIÓW z okazji ich święta.

W obsadzie aktorskiej wzięły udział Dzieci ale także Rodzice i Nauczyciele.

Reżyserem tego spektaklu był Tato JÓZIA Pan PAWEŁ PIWOWARCZYK - Dyrektor BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w DOBCZYCACH, a współautorem owej sztuki z obecnością na jednej z prób sam - znany aktor TEATRU BAGATELA Pan MARCIN KOBIERSKI.

Dziękuję Panu PAWŁOWI PIWOWARCZYKOWI - odtwórcy głównej roli PORYWACZA za odpowiedź na moją propozycję o zamiarze przygotowania tej sztuki - Powiedział: ,,KUPUJĘ TEN TEMAT".

Dziękuję Panu ŁUKASZOWI CHANKOWI - Tacie JAKUBKA za wspaniałe prowadzenie tego AUTOBUSU i wcielenie się w rolę KIEROWCY.

Dziękuję Żonie Pana ŁUKASZA - Pani MAŁGORZACIE CHANEK za opracowanie muzyczne dźwięku i efekty specjalne przygotowane do tego spektaklu.

Dziękuję Pani ELŻBIECIE BŁASZCZYK, Mamie SONI za pełną uroku i urody rolę KOPCIUSZKA.

Dziękuję Pani ELŻBIECIE NIEDZIELSKIEJ, mamie PIOTRUSIA i GABRYSIA za rolę dziarskiego i nowoczesnego CZERWONEGO KAPTURKA.

Dziękuję Pani IWONIE SZYBOWSKIEJ, Mamie KACPERKA za rolę przepięknej w urodzie i kostiumie KSIĘŻNICZKI na ZIARNKU GROCHU.

Dziękuję Pani  ANECIE MOSIĘŻNY, Mamie OLIWKI za zgodę w ostatniej chwili na rolę niezwykle urokliwej ŚPIACEJ KRÓLEWNY.

Dziękuję Panu PAWŁOWI RESZCE / prawdziwemu mężczyźnie, który nigdy nie płacze/ za zagranie roli zapłakanego ale jakże uroczego KRÓLEWICZA.

Dziękuję mojej córce JUSTYNIE SZAWARA za rolę zatroskanego DZIENNIKARZA - TV PRZEDSZKOLE i za to, że wspierała mnie w skuteczności działań organizacyjnych.

Dziękuję najserdeczniej moim NAUCZYCIELOM - Pani  ANNIE ADAMIK - za wiarygodną rolę MATKI zatroskanej o bajki dla dzieci.

                                Pani RENACIE JAROŚ i KRYSTYNIE PUDLIK - za rolę KRÓLEWNY zaklętej w ŻABY, które ze swoją grupą ZAJĄCZKÓW odtańczyły piękny taniec ŻAB.

                                Pani MARCIE GRUCELA za przygotowanie dworskiego tańca - menueta odtańczonego przez grupę KRASNALI dla KRÓLEWICZA i pomoc informatyczną.

Wszystkim PANIOM i PANU z PRZEDSZKOLA, którzy wspierali nas w kwestiach organizacyjnych oraz za naukę piosenek do spektaklu.

Dziękuję Dzieciom, które bez tremy i aktorsko znosiły wszystkie próby:

FILIPOWI SZAWARA - za  rolę skutecznego SZEWCZYKA DRATEWKI

OLIWCE MOSIĘŻNY  i  MARTYNCE PASIKA za rolę uratowania ŚWIATA  BAJEK

GABRYSIOWI NIEDZIELSKIEMU, JÓZIOWI PIWOWARCZYKOWI, KACPERKOWI SZYBOWSKIEMU - za rolę ekipy TV PRZEDSZKOLE

Dziękuję moi Kochani, że mogłam z Wami zagrać rolę BABY  JAGI.

Dziękuję Pani  ALICJI  HAŁATEK, która sprytnie ukryła się w roli SUFLERA i bez której nie czulibyśmy się bezpiecznie na scenie.

Dziękuję Panu DYREKTOROWI RCOS - u za udostępnienie sceny i Panu ŁUKASZOWI PIWOWARCZYKOWI za obsługę i profesjonalne nagłośnienie w czasie spektaklu.

Składam podziękowania w imieniu nas wszystkich:

PANU BURMISTRZOWI PAWŁOWI MACHNICKIEMU,

Pani BURMISTRZ  HALINIE ADAMSKIEJ - JĘDRZEJCZYK,

Pani SKARBNIK  ZOFII MURZYN

za tworzenie warunków i wspieranie działań edukacyjnych przedszkolaków a także za cukierki podarowane dla wszystkich dzieci

Pani ZOFII KOZIELSKIEJ - Pełnomocnikowi do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wsparcie finansowe na zakup strojów do spektaklu.

                                                                      z Wdzięcznością i Wyrazami Szacunku  

                                                          Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 3 w DOBCZYCACH  Małgorzata Bartnik

 

 

alt  

Przedstawienie dla MAM i TATUSIÓW     Przedstawienie dla MAM i TATUSIÓW   Przedstawienie dla MAM i TATUSIÓWPróba z aktorem - MARCINEM  KOBIERSKIM

 Przedstawienie dla MAM i TATUSIÓW  Przedstawienie dla MAM i TATUSIÓW     Przedstawienie dla MAM i TATUSIÓW   Przedstawienie dla MAM i TATUSIÓW   Przedstawienie dla MAM i TATUSIÓW

 Witamy  MAMY i  TATUSIÓW                                       Kierowca i Porywacz          Taniec  BAB  JAG             Piękny  KOPCIUSZEK

 

   Przedstawienie dla MAM i TATUSIÓW   Przedstawienie dla MAM i TATUSIÓW                Przedstawienie dla MAM i TATUSIÓWPrzedstawienie dla MAM i TATUSIÓW 

Odważny  DRATEWKA    Dziarski CZERWONY  KAPTUREK                 KRÓLEWICZ i jego DWORZANIE

 

Przedstawienie dla MAM i TATUSIÓW   Przedstawienie dla MAM i TATUSIÓW    Przedstawienie dla MAM i TATUSIÓW       Przedstawienie dla MAM i TATUSIÓW  Przedstawienie dla MAM i TATUSIÓW

 Taniec  ŻAB                     Zaklęte w  ŻABY            KRÓLEWNA na ziarnku grochu      Porywacz w akcji        Dziennikarka TV Przedszkole

       Przedstawienie dla MAM i TATUSIÓW   Przedstawienie dla MAM i TATUSIÓW   Przedstawienie dla MAM i TATUSIÓW  Przedstawienie dla MAM i TATUSIÓW    Przedstawienie dla MAM i TATUSIÓW

       Piękna KRÓLEWNA              Szukanie ratunku ..!!       Zatroskana o bajki MAMA  Oliwka i Martynka RATUJĄ       Wszystko dobrze się kończy!

  

Przedstawienie dla MAM i TATUSIÓW   Przedstawienie dla MAM i TATUSIÓW               Przedstawienie dla MAM i TATUSIÓW

             ZAKOŃCZENIE  ............................         Pani BURMISTRZ , Pan  BURMISTRZ , Pani SKARBNIK - dziękujemy za pobyt wśród nas.

Warsztaty Teatralne w Przedszkolu.
  • PDF

05.05.2015 roku w przedszkolu gościła aktorka TEATRU BAGATELA w Krakowie. W zorganizowanych dla dzieci warsztatach pani BARBARA ZAjĄCZKOWSKA opowiadała o teatrze, mówiła jak trzeba się w nim zachować i jak przygotowuje się sztuki teatralne za kulisami sceny. Dzieci miały możliwość przebierania się w aktora i obcowania z różnymi rodzajami lalek teatralnych. Chętne próbowały wcielać się w prawdziwego aktora i wygłaszać proponowane kwestie. Muzyka, taniec i śpiew ........... to była prawdziwa aktorska zabawa.

Co wiemy o Ziemi - realizacja projektu
  • PDF

22 kwietnia to DZIEŃ przeznaczony w kalendarzu dla naszej Ziemi. W tym dniu poznawaliśmy jej kształt, uczyliśmy się jak ją szanować i co robić by była piękna a żyło się na niej bezpiecznie. O skarbach Ziemi i o niej samej opowiadała nam zaproszona do Przedszkola Pani geograf mgr MAGDALENA  ZAPAŁA.  Wszyscy chcemy by ten dzień nie był tylko jedynym dniem z kalendarza.

Zdobywamy wiadomości o Ziemi    Zdobywamy wiadomości o Ziemi   Zdobywamy wiadomości o Ziemi  Zdobywamy wiadomości o Ziemi   Zdobywamy wiadomości o Ziemi

Pani GEOGRAF  mgr  MAGDA  ZAPAŁA wtajemnicza nas w wiedzę o Ziemi.  Więcej --- w galerii zdjęć.

Kontakt

Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Dobczycach
ul. Szkolna 27
32-410 Dobczyce
woj. małopolskie

 

tel. (12) 27-11-454
e-mail: psd3@poczta.onet.pl
http://ps3.dobczyce.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek:

6:30 - 16:30

Wtorek:

6:30 - 16:30

Środa:

6:30 - 16:30

Czwartek:

6:30 - 16:30

Piątek:

6:30 - 16:30

Galeria zdjęć