Ramowy rozkład dnia - gr. V "Krasnale"

Krasnale

I część dnia

7.00 - 8.00 – Witamy w przedszkolu \ do wyboru

•          Stwarzanie warunków do podejmowania zadań zgodnych z zainteresowaniami dzieci

•          Organizowanie działań o charakterze porządkowo – gospodarczym

•          Zachęcanie do podejmowania gier, zabaw dydaktycznych, tematycznych, badawczych

•          Zabawy usprawniające komunikację dziecka

•          Praca indywidualna z dzieckiem

8.00 – 8.15 – Zabawy ruchowe i rozwijające – ćwiczenia poranne przy otwartym oknie.

Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne i samoobsługowe.

8.15 – Śniadanie – uczymy się kultury bycia przy stole.

 

II część dnia

8.45 – 9.30 – Zabawy organizowane i zajęcia dydaktyczne.

•          Dziecko odkrywa i kreuje rzeczywistość w aktywnym działaniu

•          Dziecko korzysta z różnych źródeł informacji w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania

•          Dziecko buduje wiarę we własne siły

•          Dziecko poznaje swoje możliwości i wykorzystuje je w działaniu

•          Dziecko rozwija zainteresowania, zamiłowania i zdolności twórcze

•          Dziecko bezpiecznie realizuje zadania edukacyjne

Zabawa ruchowa z prawidłami

 

III część dnia

9.30 – 11.15 – Zabawy według wyboru dzieci.

•          Dziecko dokonuje swobodnego wyboru aktywności

•          Dziecko realizuje swoje zainteresowania

•          Czynności porządkowe i samoobsługowe

 

IV część dnia

11.15 – 12.00 – Pobyt i zabawy na świeżym powietrzu

12.15 – 12.45 – Obiad

12.45 – 13.00 – Relaksacja/odpoczynek

13.00 – 14.15 – Zabawy samorzutne dzieci, praca indywidualna z dzieckiem

14.15 – 14.30 – Podwieczorek

 

V część dnia

14.30 – 16.00 – Zabawy ruchowe, gry, układanki, czytanie literatury dziecięcej, zabawy   w ogrodzie, realizowanie swoich zainteresowań, praca indywidualna z dzieckiem

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz (Założenia wych-dyd MAJ.doc)Założenia wych-dyd MAJ.docGrupa V954 Kb