WAŻNE dla Rodziców - opłaty za RYTMIKĘ i zajęcia dodatkowe

Termin zapisu na zajęcia dodatkowe poza podstawą programową - mija.

Do dnia 25.09.2012 roku należało zapisać w oddziałach dzieci chętne na zajęcia dodatkowe - rozpoczęcie zajęć od dnia 2012.10.01.

RYTMIKA  - zajęcia w podstawie programowej - obowiązkowo 6.00 złotych miesięcznie - 18.00 złotych - 3 miesiące / jednorazowa wpłata /

j. angielski - 100.00 złotych / cały semestr / - opłata jednorazowa będzie dokonywana przez rodziców na konto prowadzących zajęcia po utworzeniu listy chętnych.  

 tańce - 10.oo złotych miesięcznie - opłata w kancelarii przedszkola   

   Szczegóły na gazetce głównej dla Rodziców w holu przedszkola.