Rekrutacja 2019-2020

Wszystkie deklaracje dzieci kontynuujących pobyt w przedszkolu należy złożyć u wychowawców do 25.02.2019 roku.